GLOBALNA KONFERENCIJA:

KAKO SE NOSITI S NEIZVJESNOSTIMA U SVE SLOŽENIJEM OKRUŽENJU?

29-30.09.2022., Hotel Croatia, Cavtat (Dubrovnik), Hrvatska
Konferencijska brošuraPozivno pismoSponzorsko pismo

GLOBALNA KONFERENCIJA:

KAKO SE NOSITI S NEIZVJESNOSTIMA U SVE SLOŽENIJEM OKRUŽENJU?

29-30.09.2022., Hotel Croatia, Cavtat (Dubrovnik), Hrvatska
Konferencijska brošuraPozivno pismoSponzorsko pismo

GLOBALNA KONFERENCIJA:

KAKO SE NOSITI S NEIZVJESNOSTIMA U SVE SLOŽENIJEM OKRUŽENJU?

29-30.09.2022., Hotel Croatia, Cavtat (Dubrovnik), Hrvatska
Konferencijska brošuraPozivno pismoSponzorsko pismo

Priroda, po sebi, može biti najveći bio terorist, „pomjerati tlo“, izazvati razorne cunamije i uragane. Još kada se udruži s čovjekom, onda je to „ples smrti“. Specifična priroda događaja koji su pogodili svijet posljednjih decenija nametnula je razne izazove znanstvenicima, akademskoj javnosti, kreatorima politika, poslovnim liderima i donositeljima odluka. Ovi su izazovi civilizacijski, kulturološki, geopolitički, zdravstveni, ekonomski, pravni, sigurnosni itd.

U današnjem kaotičnom okruženju, konvencionalno razmišljanje ne predstavlja ispravan način za suočavanje s novim rizicima i krizama. Ono što prevladava u akademskom diskursu i u praktičnoj sferi jesu marginalne neizvjesnosti, umjesto da to bude promjena paradigme. Odgovor znanosti trebao bi se kretati u razmaku od fokusa na pitanja i kreativnost, umjesto na „gotove“ odgovore; izgradnje rezilijentnosti na „skriveni“ problem, umjesto usredotočenosti na predviđanja neizvjesne budućnosti; pristupa koncentriranog na označavanje specifičnih „rješenja“, umjesto apsurdne ambicije da se razviju globalni, konačni odgovori. U mnogim slučajevima se od kreatora politika i lidera očekuje da budu „svemoćni“. Osim navedenog, postoji problem i u pogledu iluzije da je rizik upravljiv na osnovu analitike podataka, čak i u uvjetima hiper kompleksnosti. Suština nekonzistentnosti u upravljanju neizvjesnostima je i što su neki pristupi više orijentirani na rizike i njihovu kontrolu, dokle u drugim slučajevima dominira pristup upravljanja krizama. Ova nekonzistentnost u pristupu mogla bi predstavljati značajan izazov kreatorima politika i donositeljima odluka pri upravljanju kompleksnim sustavima u uvjetima kriza i neizvjesnosti. Na koji način unaprijediti sposobnost čitavog društva da predvidi, spriječi, pripremi se, odgovori i oporavi se od kriza, te koja je poruka sljedećoj generaciji znanstvenika, stručnjaka i lidera?
VIZIJA

VIZIJA

Onaj tko postavlja pitanja, dobit će i odgovor. Novu generaciju znanstvenika, kreatora strategija, donositelja odluka i lidera predstavljaju oni koji postavljaju trendove, a ne oni koji ih slijede.

Kao rezultat zahtjeva za promjenom paradigme, pristup jačanju rezilijentnosti cijelog društva osigurava integrirani okvir za izgradnju rezilijentnosti kao proizvod djelovanja više faktora, uključujući „efikasnu i pouzdanu upravu, sposobnosti vlade, društvenu koheziju i individualnu i poslovnu rezilijentnost“. Lokalna, akademska, poslovna zajednica i organizacije civilnog društva pozvani su da razgovaraju o načinima za obnovu svojih napora ka jačanju socijetalne rezilijentnosti, a kako bi se osiguralo da se svijest o riziku transformira u svojevrsnu kulturu rizika. Iskorištavanjem potencijala proisteklog iz partnerstava u globalnom, regionalnim i nacionalnim okvirima, kao i razmjene dobrih praksi, omogućava se izgradnja rezilijentnosti cijelog društva. Ova izgradnja ne bi trebalo biti upravljana isključivo „od vrha prema dolje“ (top-to - down), jer društva nisu pod kontrolom nacionalnih ili lokalnih vlada, niti samo „odozdo prema gore“ (bottom-up), a budući da bi tada one zajednice koje nemaju adekvatne kapacitete i sposobnosti bile prepuštene same sebi, ne uspijevajući da se mobiliziraju oko novih izazova. To, istovremeno, znači da je potrebna komplementarna primjena oba pristupa u pravcu jačanja spremnosti pojedinca, organizacije i društva na aktualne i buduće izazove.

Konačno, da bismo iznašli prave odgovore, moramo postaviti prava pitanja. To, istovremeno, znači da moramo biti odlični spram onoga što znamo i fleksibilni spram onoga što ne znamo.
CILJEVI
TEME KONFERENCIJE
ORGANIZATORI KONFERENCIJE
KONFERENCIJSKI PARTNERI
AGENDA - I Dan (29. Septembar)
AGENDA - II Dan (30. Septembar)
KURS: KRIZNI MENADŽMENT U 21.STOLJEĆU
PRATEĆI PROGRAM (27-28.09.2022.)
SPONZORSKO PISMO

MJESTO ODRŽAVANJA

Hotel Croatia, Cavtat (Dubrovnik)
Frankopanska ul., 20210, Cavtat, Hrvatska  

KOTIZACIJA ZA FIZIČKO SUDJELOVANJE

Rana kotizacija do 1. maja – 250e
Posle 1. maja 300e

KOTIZACIJA ZA ONLINE SUDJELOVANJE

Rana kotizacija do 1. maja – 120e
Posle 1. maja 150e

UPLATA KOTIZACIJE

Uplata kotizacije za sudionike iz Hrvatske vrši se na račun
Konfa media, Modecova 10, Zagreb,
po primitku predračuna.
Kontakt: Nataša Gajski Kovačić, e mail: natasa.gajski@zastita.info
Mob: +385 99 61 61 038

Uplatu kotizacije za ostale sudionike (van Hrvatske) izvršiti na račun Centra za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK)
Kontakt: CARUK, e-mail: caruk06@gmail.com
Mob: (+381) 691230265
CENTAR ZA ANALIZU RIZIKA I UPRAVLJANJE KRIZAMA
Omladinskih brigada 7a, Novi Beograd
Tekući račun: 265165031000011364
Za uplate iz inostranstva kontaktirati organizatora
Napomena: Prijavni formular poslati na adresu natasamiletic2@gmail.com

 POZIV I INSTRUKCIJE AUTORIMA

Pozivaju se svi zainteresovani autori da dostave apstrakte, usklađene sa definisanim konferencijskim temama, te koji nisu ranije objavljivani. Apstrakt bi trebalo da bude ograničen obimom na najviše 400 reči, napisan na engleskom jeziku i priložen u formatu Word dokumenta (.doc). Apstrakte je potrebno dostaviti na sledeću e-mail adresu: natasamiletic2@gmail.com

Rok za dostavljanje apstrakata je 01. april 2022. godine!

Rok za dostavljanje radova je 01. septembar 2022. godine!

Autori apstrakata sa pozitivnim ishodom recenzije biće pozvani da dostave svoje radove u celini. Po pozitivnom svršetku dvostruke anonimne rezencije, radovi će biti objavljeni u zborniku radova „Kako se suočiti sa neizvesnostima u sve složenijem okruženju?“. Objavljivanje rada ne iziskuje finansijsku naknadu.

Adresa

Omladinskih brigada 7a/1
11070 Novi Beograd, Beograd
Srbija
 

Telefon

+381 (0)69 123 02 65

 E-mail

© Copyright 2021 . All Rights Reserved Global conference "How to deal with uncertainties in increasingly complex environment?"

Search